Light Star: 521 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Lượt xem: 1.171 Lượt bình luận:
Light Star: 521 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Địa chỉ phòng thu âm, quán hát karaoke - hatkaraoke.net
Light Star: 521 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Light Star
  • Số điện thoại: 
    0944 664 568

Website chia sẻ các phòng thu âm, Phòng thu âm uy tín và địa chỉ quán Karaoke, các phòng karaoke, Phòng karaoke đẹp phục vụ chuyên nghiệp nhất

  • Light Star
  • Số điện thoại: 
    0944 664 568
Danh mục: Phòng Karaoke

Like us on facebook for more fun ^^

Comment