loading...
loading...
watermark logo
loading...
loading...

Bài tiếp theo


Karaoke Dòng Sông Quê Em - Thiếu đào - Hát với Hong Michael

230 lượt hát
HongMichael
1
Xuất bản 06 Jan 2019 / tại

Tân cổ: Dòng Sông Quê Em - Thiếu đào - Hát với Hong Michael
Tác giả:
Beat: Phong Ba Đình Karaoke
Trình bày: Hong Michael (chờ nữ feat)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Video chỉ mang tính chất giao lưu kết bạn, không nhằm mục đích quảng cáo - thương mại.
Mời các bạn giao lưu với Hong Michael các bài khác:
1. TĐ Máu nhuộm sân chùa: https://youtu.be/qG2hjLIe0TA
2. TĐ Lệnh Truy Nã (Tướng cướp si tình): https://youtu.be/BO_lILqdoo0
3. TĐ Hàn Mặc Tử - Thu Cúc: https://youtu.be/Ws_VJiI_KvU
4. TĐ Triệu Trinh Nương: https://youtu.be/PURtMSVCvSQ
5. TĐ Đêm Lạnh chùa hoang: https://youtu.be/Wksn1I2hXIQ
6. TĐ Chuyện Tình An Lộc Sơn: https://youtu.be/8-lRWNXdFpk
7. Tân cổ: Chợ Mới: https://youtu.be/PQx9RxwlSP4
8. TĐ Giọt máu chung tình: https://youtu.be/fCjutKcgWjI
9. TĐ Chuyện Tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm: https://youtu.be/LT8bde0BnNo
10. TĐ Hương Tình Cũ: https://youtu.be/e1WQ6CF10j0
11. TĐ Tình Hiếu Vẹn Toàn: https://youtu.be/yVjoXLmr3Ts
12. TC Đừng cắt sợi chỉ hồng: https://youtu.be/oqIXS9GGIZY
13. TC Thương Quá Mình ơi: https://youtu.be/amBXMlXG1ME
14. TĐ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (Phần 1): https://youtu.be/kiuZuZtunKg
15. TĐ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (Phần 2): https://youtu.be/rfPtA7YKSbE
#Triancochannel #HatvoiHongMichael # HongMichael #Dongsongqueem

Hiển thị nhiều hơn
loading...
loading...
Bình luận bằng Facebook

Bài tiếp theo


loading...
loading...