loading...
loading...
watermark logo
loading...
loading...

Bài tiếp theo


Karaoke Tân cổ Thương Quá Mình Ơi - Thiếu đào - Hát với Hong Michael

150 lượt hát
HongMichael
1
Xuất bản 26 Dec 2018 / tại

Click HIỂN THỊ THÊM để xem thêm nhiều bài feat khác!
Tân cổ: Thương Quá Mình Ơi
Tác giả: Thạch Hà
Beat: Phong Ba Đình Karaoke
Trình bày: Hong Michael mời nữ feat
Đăng ký kênh để tham gia cộng đồng yêu thích bộ môn Cải Lương Việt Nam. Xem thêm nhiều bài feat khác:
1. TĐ Máu nhuộm sân chùa: https://youtu.be/qG2hjLIe0TA
2. TĐ Lệnh Truy Nã (Tướng cướp si tình): https://youtu.be/BO_lILqdoo0
3. TĐ Hàn Mặc Tử - Thu Cúc: https://youtu.be/Ws_VJiI_KvU
4. TĐ Triệu Trinh Nương: https://youtu.be/PURtMSVCvSQ
5. TĐ Đêm Lạnh chùa hoang: https://youtu.be/Wksn1I2hXIQ
6. TĐ Chuyện Tình An Lộc Sơn: https://youtu.be/8-lRWNXdFpk
7. Tân cổ: Chợ Mới: https://youtu.be/PQx9RxwlSP4
8. TĐ Giọt máu chung tình: https://youtu.be/fCjutKcgWjI
9. TĐ Chuyện Tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm: https://youtu.be/LT8bde0BnNo
10. TĐ Hương Tình Cũ: https://youtu.be/e1WQ6CF10j0
11. TĐ Tình Hiếu Vẹn Toàn: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yVjoXLmr3Ts
12. TC Đừng cắt sợi chỉ hồng: https://youtu.be/oqIXS9GGIZY
#HatvoiHongMichael #Triancochannel #HongMichael

Hiển thị nhiều hơn
loading...
loading...
Bình luận bằng Facebook

Bài tiếp theo


loading...
loading...