loading...
loading...
watermark logo
loading...
loading...

Bài tiếp theo


Karaoke TĐ Từ Thức Lên Tiên - Thiếu đào - Hong Michael

146 lượt hát
HongMichael
1
Xuất bản 28 Jan 2019 / tại

Karaoke Trích đoạn Từ Thức Lên Tiên - Thiếu đào - Hong Michael
Tác giả: Quy Sắc - Loan Thảo
Beat: Hải Long karaoke
Trình bày: Hong Michael mời nữ feat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Video chỉ nhằm mục đích giao lưu kết bạn. Không còn mục đích khác!
Mời các bạn giao lưu với Hong Michael các bài khác:
1. TĐ Máu nhuộm sân chùa: https://youtu.be/qG2hjLIe0TA
2. TĐ Lệnh Truy Nã (Tướng cướp si tình): https://youtu.be/BO_lILqdoo0
3. TĐ Hàn Mặc Tử - Thu Cúc: https://youtu.be/Ws_VJiI_KvU
4. TĐ Triệu Trinh Nương: https://youtu.be/PURtMSVCvSQ
5. TĐ Đêm Lạnh chùa hoang: https://youtu.be/Wksn1I2hXIQ
6. TĐ Chuyện Tình An Lộc Sơn: https://youtu.be/8-lRWNXdFpk
7. Tân cổ: Chợ Mới: https://youtu.be/PQx9RxwlSP4
8. TĐ Giọt máu chung tình: https://youtu.be/fCjutKcgWjI
9. TĐ Chuyện Tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm: https://youtu.be/LT8bde0BnNo
10. TĐ Hương Tình Cũ: https://youtu.be/e1WQ6CF10j0
11. TĐ Tình Hiếu Vẹn Toàn: https://youtu.be/yVjoXLmr3Ts
12. TC Đừng cắt sợi chỉ hồng: https://youtu.be/oqIXS9GGIZY
13. TC Thương Quá Mình ơi: https://youtu.be/amBXMlXG1ME
14. TĐ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (Phần 1): https://youtu.be/kiuZuZtunKg
15. TĐ Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (Phần 2): https://youtu.be/rfPtA7YKSbE
16. TC Dòng sông quê em: https://youtu.be/CtIrliY_iyc
17. TĐ Nguyệt hổ vương 2: https://youtu.be/YBsz4J_OdSc
18. TC Điểm hẹn Quê hương: https://youtu.be/46Bat8JA0Wg
19. TC Bánh bông lan: https://youtu.be/QpgfLBSpnXQ
20. TC Trương Chi Mỵ Nương: https://youtu.be/YoXQOEZJQZo
21. TĐ Nước mắt giai nhân: https://youtu.be/XrLkfPt0EKY
#HatvoiHongMichael #Triancochannel #ThieuDao

Hiển thị nhiều hơn
loading...
loading...
Bình luận bằng Facebook

Bài tiếp theo


loading...
loading...